Connect with us

Hi, what are you looking for?

Nyheter

Kort sagt, fredag 25. november


Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Fengselsplasser. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Misvisende og uriktig om fengselsplasser

Stein Lillevolden har 18. november en kronikk der han argumenter for ikke å bygge nytt fengsel i Oslo. Uavhengig av hva man måtte mene om behovet for et nytt fengsel i Oslo inneholder kronikken hans mange uriktige påstander.

Lillevolden skriver at Oslo fengsel har fengselsrekord i antall selvmord blant innsatte. Det er ikke riktig dersom man tar hensyn til at dette fengselet gjennom mange år har vært det største fengselet i Norge med en stor andel varetektsfanger og utlendinger, som øker risikoen for selvmord.

Det er heller ikke riktig at fengselsplasser «alltid blir fylt opp når de er der». De siste årene har vi hatt flere hundre ledige fengselsplasser fordi fangetallet har falt med over 900 innsatte siden 2016.

I fjor var gjennomsnittlig antall innsatte 2932. I gjennomsnitt var 15 prosent av alle tilgjengelige fengselsplasser ledige. Siden 2016 er antallet tilgjengelige fengselsplasser redusert fra over 4000 plasser til 3465 i fjor. Det er også feil at Norge har en forholdsvis større andel fanger enn øvrige nordiske land.

Det har Danmark. Nye og foreløpig upubliserte tall viser 73 innsatte pr. 100.000 av befolkningen i 2020, etterfulgt av Sverige med en andel på 68, mens Norges andel var bare 56. Man må flere tiår tilbake for å finne tilsvarende lave fangetall i Norge.

Det blir derfor misvisende når Lillevolden hevder at pandemien er en viktig årsak til nedgangen i fangetallene.

Til slutt må det nevnes at det etter 2017 er flere personer som gjennomfører straff i samfunnet enn i fengsel. Bruken av fengselsstraff avsonet i et fengsel har sunket kraftig de siste årene, og bruken av straff gjennomført i samfunnet fortsetter å øke. Nærmere to av tre dommer blir i dag gjennomført i samfunnet.

Ragnar Kristoffersen, forsker, Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
Source link

Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You May Also Like

Nyheter

83 år gamle Bibi Vance skulle bare handle på nærsenteret. Det endte med to brudd i øverste nakkevirvel, brudd i skulderen og flere åpne...

Nyheter

Søppelfyllingen mellom Langøyene er sikret. 1. juli åpnet den historiefylte øya endelig for besøkende igjen. En ny syvdagersregel gjør at besøkende ikke kan tilbringe...

Nyheter

Plantetrenden er her for fullt. Her får du gode råd og tips om hvordan du begynner med stiklinger. Du kan ha stiklinger i alt...

Nyheter

Med seks milliarder kroner i frisk kapital heises Norwegian-flagget til topps utenfor hovedkontoret på Fornebu. Selskapet kan nå markere avslutningen på ett år med...